Sạc Surface Pro 4/5/6/7/8 15V-4A – Zin (chạy được 15V-2.58A)