Chính Sách Đổi Trả Hàng

 • Trả máy:
  • Trong 15 ngày đầu hoàn phí 100% nếu máy có lỗi phần cứng (trừ lỗi do pin, sạc), trường hợp máy không có lỗi -15% phí hao mòn và phí dịch vụ
  • Sau 15 ngày tính như phí đổi máy
 • Đổi máy:
  • Đổi máy miễn phí trong vòng 15 ngày đầu tiên
  • Từ ngày 15 – ngày 30: -20% giá trị máy
  • Từ ngày 31 – ngày 60: – 30% giá trị máy

Sau ngày thứ 61: định giá và thỏa thuân